Termeni și condiții

1. Prevederi generale

Site-ul www.diafancosmetics.ro este proprietatea S.C. DIAFAN COSMETICS S.R.L (denumit în continuare „Diafan Cosmetics”) și utilizarea acestuia implică acceptarea termenilor și condițiilor de mai jos. Termenii și condițiile stabilesc condiții și specifică drepturile și obligațiile vânzătorului (distribuitor) și ale utilizatorului precum și ale clientului (consumatorul, cumpărătorul). Vânzător și operator al operațiunilor online este S.C. Diafan Cosmetics S.R.L., organizată în baza legii române, cu sediul în str. Calistrat Hogaș, nr 23, Alba Iulia, România, CUI 45947510, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J1/439/2022.

Orice raport stabilit prin achiziționarea de produse sau servicii prin intermediul site-ului www.diafancosmetics.ro este reglementat și interpretat în concordanță cu legile României, iar utilizatorul și clientul admit să se supună jurisdicției exclusive a instanțelor competente din România. Orice produs și serviciu oferite prin acest site, se adresează persoanelor fizice care le achiziționează în folos propriu fără scop de revânzare. Diafan Cosmetics nu are nici o obligație sau răspundere rezultată ca urmare a revânzărilor succesive de produse și/sau servicii realizate de achizitori prin intermediul site-ului www.diafancosmetics.ro, care nu au acordul Diafan Cosmetics în acest scop.

Relația dintre părți este guvernată de Legea Română cu privire la protecția consumatorului (O.G. nr. 21/1992), legea comerțului electronic (Legea nr. 365/2002) și ordonanța de urgență privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, precum și pentru modificarea şi completarea unor acte normative (O.U.G. nr. 34/2014). 

3. Operatorul site-ului

Operatorul site-ului www.diafancosmetics.ro este S.C. Diafan Cosmetics S.R.L, str. Calistrat Hogaș, nr 23, Alba Iulia, România, cod de identificare fiscală 45947510, înregistrată la Registrul Comertului sub nr. J1/439/2022.

4. Utilizarea site-ului / Politica generală

Acest Document stabilește termenii și condițiile de utilizare ai site-ului/conținutului/serviciului de către utilizator sau client, în cazul în care acesta nu dispune de un alt acord de utilizare valid, încheiat între Diafan Cosmetics și acesta.

Accesul la serviciu se face exclusiv prin accesarea site-ului public www.diafancosmetics.ro.

Site-ul/conținutul/serviciul permite vizualizarea şi descărcarea materialelor de pe www.diafancosmetics.ro exclusiv pentru scopuri personale, necomerciale, doar în cazul în care acestea nu intra în conflict cu prevederi ale termenilor și condițiilor și implică aderarea utilizatorului sau clientului la prezentele termene și condiții, în afară de cazul în care conținutul respectiv nu are condiții de folosire distinct formulate. Este permisă reproducerea parţială a materialelor cu menţionarea sursei, iar în cazul preluării semnificative este necesar să ne contactaţi la diafancosmetics@gmail.com pentru un acord scris. Informaţiile înscrise pe site au caracter informativ şi trebuie tratate ca atare. Orice utilizare a acestora în afara termenilor și condițiilor de față, fără acordul scris al Diafan Cosmetics este interzisă, fiind considerată furt de proprietate intelectuală, și implică răspunderea în faţa legilor care le protejează.

n cazul in care Diafan Cosmetics confera clientului/utilizatorului dreptul de a utiliza sub forma descrisa intr-un acord de utilizare distinct, un anumit continut, la care utilizatorul are sau obtine acces in urma acestui acord, acest drept se extinde numai asupra acelui sau acelori continuturi definite in acord, numai pe perioada existentei acestuia sau acestor continuturi pe site sau al perioadei definite in acord, conform conditiilor definite in acord, in cazul in care acestea exista si nu reprezinta un angajament contractual din partea Diafan Cosmetics pentru respectivul utilizator, client sau oricare alt tert care are/obtine acces la acest continut transferat, prin orice mijloc si care ar putea fi sau este prejudiciat in orice mod de pe urma acestui continut, in timpul sau dupa expirarea acordului de utilizare.

Nici un continut transmis catre utilizator sau client, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc.) sau dobandit de acesta prin accesare, vizitare si/sau vizualizare nu constituie o obligatie contractuala din partea Diafan Cosmetics si/sau al angajatului Diafan Cosmetics care a mijlocit transferul de continut, in cazul in care aceasta exista, fata de respectivul continut.

În cazul în care utilizatorul sau clientul nu este de acord și/sau nu acceptă și/sau își revocă acceptul dat pentru termeni și condiții, acesta poate să contacteze Diafan Cosmetics, sau să folosească legăturile din conținutul primit de la Diafan Cosmetics destinate acestui scop și astfel:

1. Acesta renunță la: accesul la serviciu, alte servicii oferite de Diafan Cosmetics prin intermediul site-ului, primirea buletinelor informative și/sau comunicărilor din partea Diafan Cosmetics de orice natură (electronic, telefonic, etc).

2. Diafan Cosmetics va șterge toate datele care fac referire la acesta din baza sa de date, fără nici o obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese.

Clientul / utilizatorul poate reveni în orice moment asupra deciziei sale de a fi de acord și/sau a accepta termenii și condițiile, sub forma în care acestea vor fi disponibile în acel moment.

Clientul nu poate să revoce acordul exprimat în favoarea termenilor și condițiilor pe perioada derulării unui contract, sau până în momentul în care acesta nu va achita contravaloarea tuturor contractelor neonorate față de Diafan Cosmetics.

5. Contul de utilizator

În calitatea de utilizator al www.diafancosmetics.ro, aveţi posibilitatea de a vă crea un cont.

Odată cu înregistrarea dumneavoastră pe site-ul nostru, aveţi obligaţia de a furniza informaţii adevărate, corecte, actuale şi complete despre dumneavoastră. În caz contrar, accesul dumneavoastră la acest site poate fi blocat, pe perioadă determinată sau nedeterminată. Nu sunteți obligat să ne furnizați aceste date, însă refuzul dumneavoastră implică imposibilitatea efectuării comenzii.

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că dumneavoastră sunteţi singurul răspunzator pentru menţinerea confidenţialităţii şi a securităţii contului dumneavoastră. De asemenea, sunteţi singurul răspunzător pentru toate activităţile care se desfăşoară prin intermediul sau în legatură cu contul dumneavoastră şi acceptaţi să notificaţi imediat Diafan Cosmetics cu privire la orice utilizare neautorizată a contului dumneavoastră sau orice altă încălcare a securităţii. Diafan Cosmetics nu va răspunde pentru daunele ce rezultă din utilizarea neautorizată a contului dumneavoastră.

6. Fraudă

Tentativele de acces neautorizat la site incluzând dar nelimitându-se la orice încercare de a accesa datele personale ale altui utilizator, de a modifica conţinutul site-ului www.diafancosmetics.ro sau de a afecta performanţele serverului pe care acesta rulează vor fi considerate tentative de fraudare a site-ului www.diafancosmetics.ro şi vor fi raportate autoritatilor competente, punând în mişcare cercetarea penală împotriva aceluia sau acelora care a(u) încercat acest fapt.

7. Comunicare

Vor fi excluse din site sau ignorate păreri sau adresări ce conţin injurii sau un limbaj neadecvat. Vânzătorul are libertatea de a gestiona informaţiile primite fără a fi nevoit să aducă justificări pentru aceasta.

8. Notificări

Diafan Cosmetics vă poate trimite notificări referitoare la activitatea companiei şi a site-ului www.diafancosmetics.ro pe adresa de e-mail înscrisă în formularul de abonare la notificări (newsletter) sau prin alt mijloc de comunicare. Primirea notificărilor presupune selectarea opțiunii corespunzătoare prin completarea unui formular de către utilizator sau client prin intermediul site-ului www.diafancosmetics.ro sau prin intermediul unei pagini de campanie a societății Diafan Cosmetics, precum și acceptarea necondiționată a Termenilor și Condițiilor, în cazul în care nu și-a exprimat deja acest acord.

Datele preluate de la utilizator sau client în scopul expedierii notificărilor vor fi folosite de către Diafan Cosmetics în limitele Politicii de confidențialitate.

Renunțarea la primirea notificărilor de către utilizator sau client se poate face în orice moment prin urmatoarele metode:

a) Folosind legătura special destinată din cadrul oricărei notificări.

b) Prin contactarea Diafan Cosmetics, conform cu informațiile de contactare, și faără nici o obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese.

Renunțarea la primirea notificărilor nu implică renunțarea la acceptul dat pentru Termeni și Condiții.

Diafan Cosmetics nu va include în notificările transmise utilizatorului sau clientului nici un alt fel de material publicitar sub formă de conținut care să facă referire la vreun terț care nu este partener al Diafan Cosmetics, la momentul expedierii buletinului.

9. Litigii

Orice conflict între Diafan Cosmetics şi altă parte este supus unei soluţionări pe cale amiabilă. În cazul în care nu se ajunge la un punct comun prin această metodă, competenţa revine instanţelor de judecată din România.

10. Încetare

Diafan Cosmetics îşi rezervă dreptul de a înceta activitatea site-ului fără vreo notificarea prealabilă.

11. Respectarea dispozitiilor legale

Prezentul document şi utilizarea www.diafancosmetics.ro sunt guvernate de legea din România şi sunt supuse competenţei exclusive a instanţelor române, orice modificare legislativă care afectează într-un fel sau altul dispoziţiile prezentate în acest document fiind în afara controlului companiei Diafan Cosmetics, dar a căror respectare este absolut obligatorie.

12. Alte clauze

Termenii şi Condiţiile de utilizare expuse în acest document reprezintă Contractul dintre dumneavoastră şi Diafan Cosmetics, pe care trebuie să îl acceptaţi şi respectaţi pentru a putea utiliza serviciile noastre online, pe site-ul www.diafancosmetics.ro.

Termenii şi Condiţiile din acest Contract înlocuiesc alte înţelegeri anterioare scrise sau verbale, dintre utilizatorul site-ului şi Diafan Cosmetics.

Diafan Cosmetics își rezervă dreptul de a putea efectua orice modificări ale acestor prevederi, precum și orice modificări ale site-ului/structurii acestuia/serviciului, inclusiv modificări ce ar putea afecta site-ul și/sau orice conținut fără notificare prealabilă a utilizatorului sau clientului.

Diafan Cosmetics nu va putea fi făcut responsabil pentru eventualele erori apărute pe site din orice cauză, inclusiv din cauza unor modificări, setări, etc., care nu sunt făcute de către administratorul site-ului. Diafan Cosmetics nu răspunde de vânzările subsecvente realizate în alte jurisdictii de către terțe persoane care nu au acordul Diafan Cosmetics pentru aceste vănzări subsecvente.